SIOEPKZ

SIOEPKZ jest systemem informatycznym służącym obsłudze egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla egzaminów w formule 2017 oraz egzaminów zawodowych w formule 2019.

Aktualne instrukcje dla ośrodków egzaminacyjnych (wersja 4.0) dostępne są do pobrania: tutaj

Aktualne instrukcje dla egzaminatorów dostępne są do pobrania: tutaj

Historia zmian w instrukcjach:

W dniu 26 sierpnia 2021r.:
zmodyfikowano instrukcję: 0031 SIOEPKZ Instrukcja udzielania dostępu do portalu zdającego​.

W dniu 25 sierpnia 2021r.:
zmodyfikowano instrukcję 0014A SIOEPKZ Zmiana sposobu wnioskowania i wystawiania upoważnień na zorganizowanie egzaminów.

W dniu 13 sierpnia 2021 r.:
dodano nową instrukcję 0014A SIOEPKZ Zmiana sposobu wnioskowania i wystawiania upoważnień na zorganizowanie egzaminów,
zmodyfikowano instrukcję 0014 SIOEPKZ Instrukcja dodawania miejsca przeprowadzania egzaminu przez Dyrektora-Pracownika OE.

W dniu 28 kwietnia 2021 r. dodano nową instrukcję:0037 SIOEPKZ Instrukcja zgłaszania wykazu absolwentów do OKE.​

W dniu 8 kwietnia 2021 r. dodano nową instrukcję:0032 SIOEPKZ Instrukcja przeprowadzenia egzaminów próbnych przy stanowiskach komputerowych.

W dniu 4 września 2020 dodano nową instrukcję:
0030 SIOEPKZ Instrukcja dostępu do treści zadań i udzielonych odpowiedzi w pisemnej części egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem stanowisk komputerowych – Formuła 2019.

Materiały szkoleniowe – filmy z webinarium

Infolinia SIOEPKZ  – tel. (22) 310 20 03