SIOEPKZ

SIOEPKZ jest systemem informatycznym służącym obsłudze egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla egzaminów w formule 2017 oraz egzaminów zawodowych w formule 2019.

Materiały szkoleniowe – filmy z webinarium

Pakiet do próbnego uruchomienia elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu przed uzyskaniem upoważnienia dostępny jest do pobrania tutaj – aktualizacja danych 4.04.2023 r., aktualizacja instrukcji 11.04.2023 r.

Aktualne instrukcje dla ośrodków egzaminacyjnych (wersja 4.4) dostępne są do pobrania: tutaj
Aktualne instrukcje dla egzaminatorów dostępne są do pobraniatutaj

Ostatnie zmiany w instrukcjach:

W dniu 10 sierpnia 2023 r.

Zmodyfikowano instrukcje: 0004, 0005, 0006, 0007, 0009, 0015, 0016, 0017 oraz 0018.

W dniu 26 maja 2023 r.

Zmodyfikowano instrukcje: 0006, 0007, 0018, 0038.

W dniu 11 kwietnia 2023 r.

Zmodyfikowano instrukcje: „0032 SIOEPKZ Instrukcja przeprowadzenia egzaminów próbnych przy stanowiskach komputerowych”, „0038 SIOEPKZ Instrukcja przeprowadzania egzaminu pisemnego elektronicznego”, „0038 SIOEPKZ Lista kontrolna operatora egzaminu elektronicznego”, „0038 SIOEPKZ Lista znanych problemów i rozwiązań na egzaminach elektronicznych”.

W dniu 4 kwietnia 2023 r.

Zmodyfikowano instrukcje: „0032 SIOEPKZ Instrukcja przeprowadzenia egzaminów próbnych przy stanowiskach komputerowych”, „0038 SIOEPKZ Instrukcja przeprowadzania egzaminu pisemnego elektronicznego”, „0038 SIOEPKZ Lista kontrolna operatora egzaminu elektronicznego”, „0038 SIOEPKZ Lista znanych problemów i rozwiązań na egzaminach elektronicznych”.

W dniu 21 marca 2023 r.

Zmodyfikowano instrukcje: „0031 SIOEPKZ Instrukcja udzielania dostępu do portalu zdającego”, „0032 SIOEPKZ Instrukcja przeprowadzenia egzaminów próbnych przy stanowiskach komputerowych” oraz „0036 SIOEPKZ Instrukcja zgłaszania KKZ do OKE”.

W dniu 3 stycznia 2023 r.

Zmodyfikowano instrukcje: „0038 SIOEPKZ Instrukcja przeprowadzania egzaminu pisemnego elektronicznego”, „0038 SIOEPKZ Lista kontrolna operatora egzaminu elektronicznego”, „0038 SIOEPKZ Lista znanych problemów i rozwiązań na egzaminach elektronicznych”.

W dniu 23 listopada 2022 r.

Zmodyfikowano instrukcje: „0032 SIOEPKZ Instrukcja przeprowadzenia egzaminów próbnych przy stanowiskach komputerowych”, „0038 SIOEPKZ Instrukcja przeprowadzania egzaminu pisemnego elektronicznego”, „0038 SIOEPKZ Lista kontrolna operatora egzaminu elektronicznego”, „0038 SIOEPKZ Lista znanych problemów i rozwiązań na egzaminach elektronicznych” oraz instrukcje: 0001, 0002, 0003, 0016, 0019, 0020, 0036.

W dniu 9 listopada 2022 r.

Zmodyfikowano instrukcje: „0032 SIOEPKZ Instrukcja przeprowadzenia egzaminów próbnych przy stanowiskach komputerowych”, „0038 SIOEPKZ Instrukcja przeprowadzania egzaminu pisemnego elektronicznego”.

W dniu 10 sierpnia 2022 r.

Zmodyfikowano instrukcje: 0006, 0008, 0015, 0016, 0017, 0018, 0037.

W dniu 18 maja 2022 r.:

Instrukcje 0028 oraz 0029 zostały zastąpione przez nową instrukcję „0038 SIOEPKZ Instrukcja przeprowadzania Egzaminu pisemnego elektronicznego” (dotyczy Formuły 2017 oraz Formuły 2019).

Załącznikami do instrukcji 0038 są „0038 Lista znanych problemów i rozwiązań na egzaminach elektronicznych”, zawierająca informacje pozwalające wyeliminować potencjalne problemy przy przeprowadzaniu egzaminów elektronicznych, oraz „0038 Lista kontrolna operatora egzaminu elektronicznego”, która stanowi wykaz wszystkich kroków jakie operator musi wykonać, aby prawidłowo przeprowadzić egzamin elektroniczny.

Pragniemy zaznaczyć, że nowa wersja instrukcji nie zmienia wymagań i kroków konfiguracji egzaminu, a ma na celu przede wszystkim uporządkowanie i ujednolicenie informacji w jednym opisie. Jednocześnie informujemy, że z pakietu instrukcji usunięte zostały paczki do treningów technicznych, prosimy o przeprowadzanie obowiązkowych egzaminów próbnych zgodnie z instrukcją 0032.

Ponadto informujemy, że zmodyfikowano instrukcje: 0032, 0001, 0014.

W dniu 25 marca 2022 r.:
zmodyfikowano instrukcję „0031 SIOEPKZ Instrukcja udzielania dostępu do portalu zdającego”.

W dniu 4 marca 2022 r.:
zmodyfikowano instrukcje: 0003, 0014, 0014A, 0015, 0016, 0017, 0018, 0036

Infolinia SIOEPKZ  – tel. (22) 310 20 03