O egzaminie E8

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2023/2024 są dostępne tutaj.

• Egzamin jest przeprowadzany w maju, w ósmej klasie szkoły podstawowej

• Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej

• Zawiera zadania otwarte i zamknięte

• Egzamin nie ma progu zaliczenia, nie można go nie zdać

• Egzamin nie ma wpływu na ukończenie szkoły

• Wynik wyrażany jest w procentach i na skali centylowej