Category: Egzamin zawodowy [2019]

Komunikat w sprawie harmonogramu Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie i Egzaminu Zawodowego w sesji Lato 2024 r.

W Panelu Dyrektora zamieszczono komunikat w sprawie opracowania harmonogramu Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie oraz Egzaminu Zawodowego wraz z niezbędnymi do jego wypełnienia załącznikami. Prosimy o zaplanowanie wewnętrznego harmonogramu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie...

Komunikat dla dyrektorów szkół/ośrodków egzaminacyjnych, którzy otrzymali pisma w sprawie opłat za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg pp 2012, pp 2017 oraz egzamin zawodowy (pp 2019)

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w zakładce Dokumenty w Panelu Dyrektora (Sesja 231) pojawiła się Informacja w sprawie opłat wniesionych za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg pp 2012, pp 2017 oraz egzamin zawodowy (pp...

Arkusze egzaminacyjne do części pisemnej i praktycznej, które otrzyma ośrodek przeprowadzający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i PP2017) oraz egzamin zawodowy (PP2019) – w sesji Zima 2023 (sesja 231)

Informujemy, że w dziale ‘Dokumenty’ w Panelu Dyrektora został umieszczony harmonogram przydziału arkuszy egzaminacyjnych do części pisemnej i praktycznej w poszczególnych ośrodkach na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i P2017) oraz egzamin zawodowy...

Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół przeprowadzających w sesji styczeń-luty 2023 egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Szanowni Państwo,informujemy, że w Panelu Dyrektora został zamieszczony grafik spotkań szkoleniowych dla dyrektorów szkół przeprowadzających w sesji styczeń-luty 2023 egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (woj. łódzkie i woj. świętokrzyskie).

Komunikat w sprawie harmonogramu Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie w sesji Zima 2023

Szanowni Państwo,W Panelu Dyrektora zamieszczono komunikat w sprawie opracowania harmonogramu Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie wraz z niezbędnymi do jego wypełnienia załącznikami. Proszę o zaplanowanie wewnętrznego harmonogramu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i wprowadzenie go do...

Pilny komunikat dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego

Szanowni Państwo,Informujemy, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi prowadzi nabór egzaminatorów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i 2017) oraz egzaminu zawodowego (Formuła 2019). Uprzejmie prosimy wszystkich egzaminatorów zainteresowanych wzięciem udziału w...

Komunikat w sprawie wydawania świadectw, certyfikatów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów zawodowych (PP 2012, PP 2017, PP 2019) po sesji 222

Informujemy, że w Panelu Dyrektora zamieszczony został wykaz punktów dystrybucji świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, certyfikatów kwalifikacji zawodowej, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów zawodowych (PP 2012, PP 2017 i PP 2019) po sesji 222 w...

Komunikaty dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2023 (Formuła 2012, 2017 i 2019)

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Sesja 1. 2023 Zima-Formuła 2012 Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi...