Wglądy

Składanie wniosku
o wgląd do pracy egzaminacyjnej
w egzaminie ósmoklasisty

TERMIN wnioski są przyjmowane od dnia ogłoszenia wyników 03.07.2024

INSTRUKCJA:

 1. Wejdź na stronę https://ziu.gov.pl/zdajacy/wnioski/wglad/
 2. Zaloguj się danymi otrzymanymi od dyrektora szkoły.
 3. Wypełnij formularz.
 4. Zatwierdź.
 5. Pobierz, wydrukuj i zabierz ze sobą na wgląd.

ZASADY DOKONYWANIA WGLĄDU

 • przed przybyciem na wgląd należy zapoznać się z zasadami dokonywania wglądu
 • czas trwania wglądu do jednej pracy egzaminacyjnej wynosi 30 minut
 • możliwe jest wykonywanie zdjęć pracy egzaminacyjnej
 • na wgląd należy zgłosić się z:
  • wydrukowanym wnioskiem o wgląd
  • dokumentami potwierdzającymi tożsamość każdej osoby dokonującej wglądu

OSOBY UPRAWNIONE DO WGLĄDU

 • uczeń i jego rodzice / opiekunowie prawni
 • nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem nieuprawnionej osoby

INFORMACJA O TERMINIE WGLĄDU

 • o terminie wglądu wnioskujący zostanie poinformowany smsem i e-mailem

MIEJSCA WGLĄDU

·         dla zdających z woj. łódzkiego:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
ul. Praussa 4
94-203 Łódź
tel. (42) 664-80-60

 • dla zdających z woj. świętokrzyskiego:

Zespół ds. Obsługi Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Budynek C1 Urzędu Wojewódzkiego, pokoje: 318, 319, 320
tel. (41) 342-19-59

ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

W przypadku braku dostępu do konta w ZIU wniosek o wgląd można złożyć w formie papierowej.

POTRZEBNE PLIKI

E8 Załącznik 16a: wniosek o wgląd

INSTRUKCJA

1. Pobierz wniosek o wgląd.
2. Wydrukuj wniosek o wgląd.
3. Wypełnij wydrukowany wniosek o wgląd.
4. Upewnij się, czy wszystkie wpisane przez Ciebie dane są poprawne.
5. Prześlij wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek o wgląd listem poleconym.

albo

6. Zeskanuj wypełniony i podpisany wniosek o wgląd.
7. Prześlij zeskanowany wniosek o wgląd (plik) mailem.

WYŚLIJ

przygotuj e-maila, do którego załączysz zeskanowany dokument i prześlij na adres: recepcja@lodz.oke.gov.pl

albo

prześlij wniosek listem poleconym na adres:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 94-203 Łódź ul. Praussa 4.

Składanie wniosku
o weryfikację sumy punktów
w egzaminie ósmoklasisty

TERMIN

 • 2 dni robocze od dnia dokonania wglądu
 • wniosek można złożyć wyłącznie po dokonaniu wglądu
 • wnioski złożone bez dokonania wglądu nie będą rozpatrywane

POTRZEBNE PLIKI

E8 Załącznik 16b: wniosek o weryfikację

INSTRUKCJA

 1. Pobierz wniosek o weryfikację.
 2. Wydrukuj wniosek o weryfikację.
 3. Wypełnij wydrukowany wniosek o weryfikację.
 4. Upewnij się, czy wszystkie wpisane przez Ciebie dane są poprawne.
 5. Prześlij wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek o weryfikację listem poleconym.

albo

6. Zeskanuj wypełniony i podpisany wniosek o weryfikację.
7. Prześlij zeskanowany wniosek o weryfikację (plik) mailem.

  WYŚLIJ

przygotuj e-maila, do którego załączysz zeskanowany dokument i prześlij na adres: recepcja@lodz.oke.gov.pl

albo

prześlij wniosek listem poleconym na adres:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 94-203 Łódź ul. Praussa 4.

Prosimy o składanie wniosku tylko w jeden sposób.

ODPOWIEDŹ

 • termin udzielenia odpowiedzi – 14 dni od dnia złożenia wniosku
 • odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany we wniosku