Opłata za egzamin maturalny

Przypominamy, że 7 marca 2023 r. mija termin dokonywania opłaty za egzamin maturalny. Niewniesienie w tym terminie wymaganej opłaty skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do danego egzaminu.