Wglądy – egzamin maturalny

Składanie wniosku o wgląd

TERMIN

wnioski o wgląd do pracy są przyjmowane od dnia ogłoszenia wyników 07.07.2023

INSTRUKCJA

 1. Wejdź na stronę https://ziu.gov.pl/zdajacy/wnioski/wglad/
 2. Zaloguj się danymi otrzymanymi od dyrektora szkoły.
 3. Wypełnij formularz.
 4. Zatwierdź.           
 5. Pobierz i wydrukuj.

ZASADY DOKONYWANIA WGLĄDU

 • przed przybyciem na wgląd należy zapoznać się z zasadami dokonywania wglądu
 • czas trwania wglądu do jednej pracy egzaminacyjnej wynosi 30 minut
 • możliwe jest wykonywanie zdjęć pracy egzaminacyjnej

OSOBY UPRAWNIONE DO WGLĄDU

 • absolwent
 • na wgląd należy zgłosić się z:
  • wydrukowanym wnioskiem o wgląd
  • dokumentem potwierdzającym tożsamość
 • nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem nieuprawnionej osoby

INFORMACJA O TERMINIE WGLĄDU

 • o terminie wglądu wnioskujący zostanie poinformowany smsem i e-mailem o ile został on podany we wniosku o wgląd

MIEJSCA WGLĄDU

 • dla zdających z woj. łódzkiego:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

ul. Praussa 4

94-203 Łódź

tel. (42) 664-80-60

 • dla zdających z woj. świętokrzyskiego:

Zespół ds. Obsługi Województwa Świętokrzyskiego

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

Budynek C1 Urzędu Wojewódzkiego, pokoje: 318, 319, 320 tel. (41) 342-19-59

ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

W przypadku braku dostępu do konta w ZIU wniosek o wgląd można złożyć w formie papierowej.

POTRZEBNE PLIKI

EM Załącznik 25a: wniosek o wgląd

INSTRUKCJA

 1. Pobierz wniosek o wgląd.
 2. Wydrukuj wniosek o wgląd.
 3. Wypełnij wydrukowany wniosek o wgląd.
 4. Upewnij się, czy wszystkie wpisane przez Ciebie dane są poprawne.
 5. Prześlij wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek o wgląd listem poleconym.

albo

 1. Prześlij elektronicznie wniosek o wgląd (plik) na adres recepcja@lodz.oke.gov.pl

Składanie wniosku o weryfikację sumy punktów w egzaminie maturalnym

TERMIN

wniosek można złożyć wyłącznie po dokonaniu wglądu

 • 2 dni robocze od dnia dokonania wglądu
 • wniosek można złożyć wyłącznie po dokonaniu wglądu
 • wnioski złożone bez dokonania wglądu nie będą rozpatrywane

POTRZEBNE PLIKI

EM Załącznik 25b: wniosek o weryfikację

INSTRUKCJA

 1. Pobierz wniosek o weryfikację.
 2. Wydrukuj wniosek o weryfikację.
 3. Wypełnij wydrukowany wniosek o weryfikację.
 4. Upewnij się, czy wszystkie wpisane przez Ciebie dane są poprawne.
 5. Prześlij wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek o weryfikację listem poleconym.

albo

 1. Prześlij elektronicznie wniosek o weryfikację (plik) na adres recepcja@lodz.oke.gov.pl

Prosimy o składanie wniosku tylko w jeden sposób.

ODPOWIEDŹ

 • termin udzielenia odpowiedzi – 14 dni od dnia złożenia wniosku
 • odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany we wniosku