Category: Egzamin maturalny

Opłata za egzamin maturalny

Przypominamy, że 7 marca mija termin dokonania opłaty za egzamin maturalny. Niewniesienie w tym terminie wymaganej opłaty skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do nieopłaconego egzaminu. Pełna informacja o opłacie za egzamin maturalny jest dostępna tutaj.

Drugi test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023.

Aktualizacja informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 października 2022 r. dotyczącej drugiego testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego).

Test diagnostyczny – egzamin maturalny – języki obce – wrzesień 2022

Język angielski Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJAP-P0-100-2209) Arkusz egzaminacyjnyKarta odpowiedzimp3Transkrypcja nagrań Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJAP-P0-200-2209) Arkusz...

Test diagnostyczny – egzamin maturalny z matematyki – wrzesień 2022

Matematyka Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMAP-P0-100-2209) Arkusz egzaminacyjnyKarta odpowiedziZasady oceniania rozwiązań Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MMAP-P0-200-2209) Arkusz...

Test diagnostyczny – egzamin maturalny z języka polskiego – wrzesień 2022

Język polski Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MPOP-P1-100-2209, MPOP-P2-100-2209) Arkusz 1 – TestyKarta odpowiedziZasady oceniania rozwiązań zadań Arkusz 2 – WypracowanieKarta odpowiedziZasady oceniania rozwiązań zadań...