Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 października 2022 r