Harmonogram, komunikaty, informacje

Harmonogram bieżącej sesji egzaminacyjnej:

https://lodz.oke.gov.pl/lodz.oke.gov.pl/wp-content/uploads/2022/10/harmonogram_sesja_jesienna_2022.pdf

Informacja o materiałach i przyborach pomocniczych:

https://lodz.oke.gov.pl/lodz.oke.gov.pl/wp-content/uploads/2022/10/przybory_sesja_jesienna_2022.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych:

https://lodz.oke.gov.pl/lodz.oke.gov.pl/wp-content/uploads/2021/12/egzaminy-eksternistyczne_informacja_2022.pdf

Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych:

https://lodz.oke.gov.pl/lodz.oke.gov.pl/wp-content/uploads/2021/12/egzaminy-eksternistyczne_zalaczniki_2022.docx