Harmonogram, komunikaty, informacje

Harmonogram sesji egzaminacyjnej zima 2024:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 października 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2024 roku

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2024 r.

Załączniki do informacji:

Załączniki do informacji

Informacja o materiałach i przyborach pomocniczych 2024:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 października 2023 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2024 roku

Harmonogram sesji egzaminacyjnej jesień 2023:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2023 roku

Harmonogram sesji egzaminacyjnej zima 2023:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 października 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2023 roku

Informacja o materiałach i przyborach pomocniczych 2023:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 25 sierpnia 2023 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2023 roku /lod.oke.gov.pl/lodz.oke.gov.pl/wp-content/uploads/2023/08/przybory_sesja_jesienna_2023.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 października 2022 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2023 roku

Harmonogram sesji egzaminacyjnej jesień 2022:

https://lodz.oke.gov.pl/lodz.oke.gov.pl/wp-content/uploads/2022/10/harmonogram_sesja_jesienna_2022.pdf

Informacja o materiałach i przyborach pomocniczych:

https://lodz.oke.gov.pl/lodz.oke.gov.pl/wp-content/uploads/2022/10/przybory_sesja_jesienna_2022.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych:

https://lodz.oke.gov.pl/lodz.oke.gov.pl/wp-content/uploads/2021/12/egzaminy-eksternistyczne_informacja_2022.pdf

Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych:

https://lodz.oke.gov.pl/lodz.oke.gov.pl/wp-content/uploads/2021/12/egzaminy-eksternistyczne_zalaczniki_2022.docx