Asystenci techniczni

Podczas obliczania wynagrodzenia należnego asystentowi technicznemu warto posługiwać się kalkulatorem, który jest dostępny poniżej.

Kalkulator