Kontakt

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
ul. Praussa 4
94-203 Łódź

sekretariat: 

Zespół ds. Obsługi Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
Budynek C1 Urzędu Wojewódzkiego, pokoje: 318, 319, 320. 
tel./fax 41 34-21-959, e-mail: kielce@lodz.oke.gov.pl

Pisma należy kierować do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi na adres: ul. Praussa 4, 94-203 Łódź

Informujemy, że zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Okręgowa Komisja Egzaminacyjna udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

  • imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie 
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) 
  • treść pytania (określenie przedmiotu sprawy).

Formularz kontaktowy