Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2024 r.