Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 14 do 16 maja 2024 r.