Komunikat w sprawie harmonogramu Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie w sesji Zima 2023