Pilny komunikat dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego