Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin ósmoklasisty w 2023 r.