Konkurs na stanowisko kierownicze w Biurze Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich w Brukseli