Category: OKE

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego

Szanowni Państwo, Informujemy, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi prowadzi nabór egzaminatorów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i 2017) oraz egzaminu zawodowego (Formuła 2019). Uprzejmie prosimy wszystkich egzaminatorów zainteresowanych wzięciem udziału...

Opłata za egzamin maturalny

Przypominamy, że 7 marca mija termin dokonania opłaty za egzamin maturalny. Niewniesienie w tym terminie wymaganej opłaty skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do nieopłaconego egzaminu. Pełna informacja o opłacie za egzamin maturalny jest dostępna tutaj.

Komunikat w sprawie harmonogramu Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie w sesji Lato 2023 r.

Informujemy, że w Panelu Dyrektora zamieszczono komunikat w sprawie opracowania harmonogramu Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie wraz z niezbędnymi do jego wypełnienia załącznikami. Prosimy o zaplanowanie wewnętrznego harmonogramu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i...

Szanowni Państwo Egzaminatorzy

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi prowadzi nabór egzaminatorów egzaminu maturalnego i  egzaminu ósmoklasisty do oceniania prac w roku 2023. Wszystkich Państwa, którzy chcieliby wziąć udział w sesji w bieżącym roku prosimy...