Author: Marek Szymański

Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów

Szanowni Państwo, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi informuje, że prowadzi nabór na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów z przedmiotów ogólnokształcących. Zainteresowane osoby prosimy o pobranie wniosku o przyjęcie na szkolenie oraz niezwłoczne przesłanie wraz...

XXIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej  „DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA OCENIANIA SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO”, Łódź 22-24 września 2023 r.

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów zapraszam do udziału w XXIX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej pt. „DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA OCENIANIA SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO” która odbędzie się w dniach 22-24 września 2023 roku w siedzibie Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej,...

Komunikat Dyrektora OKE w Łodzi o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – sierpień 2023 r.

Absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora OKE w Łodzi na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym ze...

Szanowni Państwo Egzaminatorzy

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi prowadzi nabór egzaminatorów egzaminu maturalnego i  egzaminu ósmoklasisty do oceniania prac w roku 2023. Wszystkich Państwa, którzy chcieliby wziąć udział w sesji w bieżącym roku prosimy...

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego Formuła 2019 Sesja 2. 2023 Lato

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego Formuła 2019 Sesja 2. 2023 Lato...