Category: Egzamin maturalny

Drugi test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023.

Aktualizacja informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 października 2022 r. dotyczącej drugiego testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego).

Test diagnostyczny – egzamin maturalny – języki obce – wrzesień 2022

Język angielski Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJAP-P0-100-2209) Arkusz egzaminacyjnyKarta odpowiedzimp3Transkrypcja nagrań Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJAP-P0-200-2209) Arkusz...

Test diagnostyczny – egzamin maturalny z matematyki – wrzesień 2022

Matematyka Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMAP-P0-100-2209) Arkusz egzaminacyjnyKarta odpowiedziZasady oceniania rozwiązań Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MMAP-P0-200-2209) Arkusz...

Test diagnostyczny – egzamin maturalny z języka polskiego – wrzesień 2022

Język polski Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MPOP-P1-100-2209, MPOP-P2-100-2209) Arkusz 1 – TestyKarta odpowiedziZasady oceniania rozwiązań zadań Arkusz 2 – WypracowanieKarta odpowiedziZasady oceniania rozwiązań zadań...

Komunikat w sprawie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2023 r.

Informujemy, że na stronie internetowej OKE zamieściliśmy informacje nt. egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2023 r. – Terminarz egzaminów – Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu...

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego w sprawie szkoleń nt. egzaminu maturalnego od roku 2022/2023

Szanowni PaństwoOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi serdecznie zaprasza na 32 godzinne szkolenia o charakterze doszkalającym „Egzamin maturalny z języka polskiego od roku 2022/2023. Część ustna egzaminu oraz część pisemna na poziomie podstawowym i rozszerzonym”....