Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2024 r.

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2024 r.
Egzamin maturalny – maj 2023 – arkusze

Arkusze do pobrania
Opłata za egzamin maturalny

Przypominamy, że 7 marca mija termin dokonania opłaty za egzamin maturalny. Niewniesienie w tym terminie wymaganej opłaty skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do nieopłaconego egzaminu. Pełna informacja o opłacie za egzamin maturalny jest dostępna tutaj.
Opłata za egzamin maturalny

Przypominamy, że 7 marca 2023 r. mija termin dokonywania opłaty za egzamin maturalny. Niewniesienie w tym terminie wymaganej opłaty skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do danego egzaminu.
Test diagnostyczny – grudzień 2022

Materiały do przeprowadzenia drugiego testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 będą dostępne tutaj. Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 października 2022 r

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 października 2022 r. dotycząca drugiego testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)
Drugi test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023.

Aktualizacja informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 października 2022 r. dotyczącej drugiego testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego).
Test diagnostyczny – egzamin maturalny – języki obce – wrzesień 2022

Język angielski

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJAP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJAP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJAP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJAP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJAP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJAP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJAP-P0-Q00-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Język francuski

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJFP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJFP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJFP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJFP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJFP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJFP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJFP-P0-Q00-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań
Język hiszpański

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJHP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJHP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJHP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJHP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MHFP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MHFP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MHFP-P0-Q00-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Język niemiecki

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJNP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJNP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJNP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJNP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJNP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJNP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MHFP-P0-Q00-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Język rosyjski

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJRP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJRP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJRP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJRP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJRP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJRP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MHFP-P0-Q00-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań
Język włoski

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJWP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJWP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJWP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJWP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJWP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJWP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJWP-P0-Q00-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
mp3
Transkrypcja nagrań
Test diagnostyczny – egzamin maturalny z matematyki – wrzesień 2022

Matematyka

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMAP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MMAP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MMAP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MMAP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MMAP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Rysunki
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MMAP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MMAP-P0-Q00-2209)

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań
Test diagnostyczny – egzamin maturalny z języka polskiego – wrzesień 2022

Język polski

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MPOP-P1-100-2209, MPOP-P2-100-2209)

Arkusz 1 – Testy
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz 2 – Wypracowanie
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MPOP-P1-200-2209, MPOP-P2-200-2209)

Arkusz 1 – Testy
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz 2 – Wypracowanie
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MPOP-P1-300-2209, MPOP-P2-300-2209)

Arkusz 1 – Testy
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz 2 – Wypracowanie
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MPOP-P1-400-2209, MPOP-P2-400-2209)

Arkusz 1 – Testy
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz 2 – Wypracowanie
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MPOP-P1-660-2209, MPOP-P2-660-2209)

Arkusz 1 – Testy
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz 2 – Wypracowanie
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MPOP-P1-700-2209, MPOP-P2-700-2209)

Arkusz 1 – Testy
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz 2 – Wypracowanie
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MPOP-P1-Q00-2209, MPOP-P2-Q00-2209)

Arkusz 1 – Testy
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz 2 – Wypracowanie
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MPOP-P1-Z00-2209, MPOP-P2-Z00-2209)

Arkusz 1 – Testy
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz 2 – Wypracowanie
Karta odpowiedzi
Zasady oceniania rozwiązań zadań