Author: okeadmin

Drugi test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023.

Aktualizacja informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 października 2022 r. dotyczącej drugiego testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego).

Komunikat w sprawie harmonogramu Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie w sesji Zima 2023

Szanowni Państwo,W Panelu Dyrektora zamieszczono komunikat w sprawie opracowania harmonogramu Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie wraz z niezbędnymi do jego wypełnienia załącznikami. Proszę o zaplanowanie wewnętrznego harmonogramu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i wprowadzenie go do...

Pilny komunikat dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego

Szanowni Państwo,Informujemy, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi prowadzi nabór egzaminatorów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i 2017) oraz egzaminu zawodowego (Formuła 2019). Uprzejmie prosimy wszystkich egzaminatorów zainteresowanych wzięciem udziału w...

Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin ósmoklasisty w 2023 r.

Szanowni Państwo,Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi zaprasza Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych na konferencję szkoleniową:Organizacja egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku. Terminy i miejsca konferencji zostały zamieszczone w SIOEO w zakładce Materiały.

Test diagnostyczny – egzamin maturalny – języki obce – wrzesień 2022

Język angielski Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJAP-P0-100-2209) Arkusz egzaminacyjnyKarta odpowiedzimp3Transkrypcja nagrań Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJAP-P0-200-2209) Arkusz...

Test diagnostyczny – egzamin maturalny z matematyki – wrzesień 2022

Matematyka Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMAP-P0-100-2209) Arkusz egzaminacyjnyKarta odpowiedziZasady oceniania rozwiązań Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MMAP-P0-200-2209) Arkusz...

Test diagnostyczny – egzamin maturalny z języka polskiego – wrzesień 2022

Język polski Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MPOP-P1-100-2209, MPOP-P2-100-2209) Arkusz 1 – TestyKarta odpowiedziZasady oceniania rozwiązań zadań Arkusz 2 – WypracowanieKarta odpowiedziZasady oceniania rozwiązań zadań...

Komunikat w sprawie miejsc przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2022 roku

Informujemy, że egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej w 2022 r. będą przeprowadzane w następujących ośrodkach egzaminowania:dla zdających z województwa łódzkiego w Łodzi w siedzibie XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera – al. Piłsudskiego...

Komunikat w sprawie wydawania świadectw, certyfikatów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów zawodowych (PP 2012, PP 2017, PP 2019) po sesji 222

Informujemy, że w Panelu Dyrektora zamieszczony został wykaz punktów dystrybucji świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, certyfikatów kwalifikacji zawodowej, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów zawodowych (PP 2012, PP 2017 i PP 2019) po sesji 222 w...