Informacja w sprawie części pisemnej egzaminu zawodowego – wyświetlanie wstępnego wyniku