Monthly Archive: wrzesień 2022

Test diagnostyczny – egzamin maturalny – języki obce – wrzesień 2022

Język angielski Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJAP-P0-100-2209) Arkusz egzaminacyjnyKarta odpowiedzimp3Transkrypcja nagrań Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJAP-P0-200-2209) Arkusz...

Test diagnostyczny – egzamin maturalny z matematyki – wrzesień 2022

Matematyka Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMAP-P0-100-2209) Arkusz egzaminacyjnyKarta odpowiedziZasady oceniania rozwiązań Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MMAP-P0-200-2209) Arkusz...

Test diagnostyczny – egzamin maturalny z języka polskiego – wrzesień 2022

Język polski Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MPOP-P1-100-2209, MPOP-P2-100-2209) Arkusz 1 – TestyKarta odpowiedziZasady oceniania rozwiązań zadań Arkusz 2 – WypracowanieKarta odpowiedziZasady oceniania rozwiązań zadań...

Komunikat w sprawie miejsc przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2022 roku

Informujemy, że egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej w 2022 r. będą przeprowadzane w następujących ośrodkach egzaminowania:dla zdających z województwa łódzkiego w Łodzi w siedzibie XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera – al. Piłsudskiego...