Monthly Archive: sierpień 2022

Komunikat w sprawie wydawania świadectw, certyfikatów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów zawodowych (PP 2012, PP 2017, PP 2019) po sesji 222

Informujemy, że w Panelu Dyrektora zamieszczony został wykaz punktów dystrybucji świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, certyfikatów kwalifikacji zawodowej, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów zawodowych (PP 2012, PP 2017 i PP 2019) po sesji 222 w...

Komunikaty dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2023 (Formuła 2012, 2017 i 2019)

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Sesja 1. 2023 Zima-Formuła 2012 Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi...

Komunikat w sprawie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2023 r.

Informujemy, że na stronie internetowej OKE zamieściliśmy informacje nt. egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2023 r. – Terminarz egzaminów – Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu...

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego w sprawie szkoleń nt. egzaminu maturalnego od roku 2022/2023

Szanowni PaństwoOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi serdecznie zaprasza na 32 godzinne szkolenia o charakterze doszkalającym „Egzamin maturalny z języka polskiego od roku 2022/2023. Część ustna egzaminu oraz część pisemna na poziomie podstawowym i rozszerzonym”....