Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 września 2022 r.