Komunikat w sprawie miejsc przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2022 roku