Aktualności OKE

Komunikat w sprawie spotkań szkoleniowych nt. organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i ich zastępców

Szanowni Państwo, zapraszamy na dwuczęściowe szkolenie: Organizacja egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i ich zastępców, a także pracowników obsługujących sesję egzaminacyjną. Pierwsza część odbędzie się 8 kwietnia 2021 r. w godzinach 10.00-10.40. Druga część...

Komunikat w sprawie opłat za egzamin maturalny

W zawiązku z licznymi pytaniami, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wyjaśnia, że: Opłaty za egzamin maturalny powinny być wnoszone na numer konta bankowego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Opłaty powinny być odpowiednio opisane.  Pełna informacja dotycząca...

Komunikat w sprawie punktów redystrybucji materiałów egzaminacyjnych po egzaminie zawodowym – sesja 211 (modele DK, W, WK) oraz w sprawie umów dla asystentów technicznych

Szanowni Państwo, W Panelu Dyrektora zamieszczony został wykaz punktów redystrybucji arkuszy po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i egzaminie zawodowym (modele DK, W, WK) oraz komunikat w sprawie umów dla asystentów technicznych.