Komunikat na temat miejsc przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej w lutym 2024 r.

Informujemy, że egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej w 2024 r. będą przeprowadzane w następujących ośrodkach egzaminowania:

• dla zdających z województwa łódzkiego w Łodzi w Zespole Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego – ul. Żubardzka 2 (oprócz egzaminu eksternistycznego z informatyki);

• egzamin z informatyki dla zdających z województwa łódzkiego odbędzie się w Zespole Szkół Politechnicznych, al. Politechniki 38 w Łodzi;

• dla zdających z województwa świętokrzyskiego w Kielcach w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, ul. Radiowa 1.

Przypominamy, że na egzamin należy zgłosić się co najmniej 10 minut wcześniej. Przed wejściem na salę egzaminacyjną każdy zdający musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

Na salę egzaminacyjną NIE WOLNO WNOSIĆ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH.

Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest uregulowanie opłat.
Informacja w sprawie części pisemnej egzaminu zawodowego – wyświetlanie wstępnego wyniku (aktualizacja z 11.01.2024)

Informacja w sprawie części pisemnej egzaminu zawodowego – wyświetlanie wstępnego wyniku
Informacja w sprawie części pisemnej egzaminu zawodowego – wyświetlanie wstępnego wyniku

Szanowni Państwo,

dotyczy części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2024 przeprowadzanego
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów (SIOEPKZ) –

Informujemy, że w związku z problemem technicznym po stronie partnera technologicznego CKE, w maszynie ASE wyświetlanie liczby poprawnych odpowiedzi po zakończeniu egzaminu w części pisemnej może funkcjonować niepoprawnie.

Problem techniczny dotyczy wyłącznie sposobu wyświetlania wyników wstępnych na ekranie zdającego.

Wszystkie wyniki zdających będą przeliczone prawidłowo. Bardzo przepraszamy za tę niedogodność.
Grafik redystrybucji arkuszy po egzaminie zawodowym – styczeń 2024

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Panelu Dyrektora zamieszczony został grafik redystrybucji arkuszy po egzaminie zawodowym w sesji styczeń 2024 r. – dla województwa łódzkiego i świętokrzyskiego.
Arkusze egzaminacyjne do części pisemnej i praktycznej, które otrzyma ośrodek przeprowadzający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i PP2017) oraz egzamin zawodowy (PP2019) – w sesji ZIMA 2024 (sesja 241)

Informujemy, że w dziale ‘Dokumenty’ w Panelu Dyrektora został umieszczony harmonogram przydziału arkuszy egzaminacyjnych do części pisemnej i praktycznej w poszczególnych ośrodkach na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i P2017) oraz egzamin zawodowy (PP2019) – w sesji ZIMA 2024 (sesja 241).

Prosimy o sprawdzenie ilości arkuszy, kopert, zasad oceniania, nazwiska dyrektora szkoły/osoby upoważnionej do odbioru arkuszy egzaminacyjnych oraz miejsca dostawy arkuszy.
Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2024

Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XVIII edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województw Łódzkiego.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

Wniosek o stypendium – uczeń

Wniosek o stypendium – student
Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I).

Ogłoszenie o konkursie
Komunikat w sprawie ubiegania się o wynagrodzenia dla asystentów technicznych – sesja Zima 2024 (241)

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 21 listopada do 8 grudnia 2023 r. można zgłaszać  asystentów technicznych do sesji Zima 2024 w celu sporządzenia umowy związanej z przysługującym im wynagrodzeniem.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami wynagradzania osób, które przygotowują stanowiska egzaminacyjne – (asystentom technicznym) przysługuje wynagrodzenie za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych w związku z obsługą części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego wyłącznie w modelach „w” i „wk. Oznacza to, że począwszy od roku 2020 nie ma możliwości płacenia osobom, które przygotowują stanowiska egzaminacyjne w modelu „dk”!.

Wszystkie zgłoszenia muszą być dokonane drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://lodz.oke.gov.pl/at/
Grafik spotkań szkoleniowych dla dyrektorów szkół przeprowadzających w sesji styczeń 2024 egzamin zawodowy

Szanowni Państwo,
informujemy, że w Panelu Dyrektora został zamieszczony grafik spotkań szkoleniowych dla dyrektorów szkół przeprowadzających w sesji styczeń 2024 egzamin zawodowy.
Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi informuje, że prowadzi nabór na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów z przedmiotów ogólnokształcących.

Zainteresowane osoby prosimy o pobranie wniosku o przyjęcie na szkolenie oraz niezwłoczne przesłanie wraz z kompletem dokumentów do OKE w Łodzi lub do Biura w Kielcach.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem znajdują się na stronie internetowej OKE w Łodzi w zakładce Egzaminatorzy: Egzaminatorzy – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi (https://lodz.oke.gov.pl).

Zainteresowane osoby zostaną poinformowane o szczegółach szkolenia (sms, e-mail lub telefonicznie ) z prośbą o zwrotną informację.