1

Komunikat w sprawie harmonogramu Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie i Egzaminu Zawodowego w sesji styczeń-luty 2022 r.

Szanowni Państwo,
07 października 2021 roku w Panelu Dyrektora zamieszczono komunikat w sprawie opracowania harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego wraz z niezbędnymi do jego wypełnienia załącznikami.

Proszę o zaplanowanie wewnętrznego harmonogramu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych.

Harmonogram do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wg PP2012 znajduje się na stronie http://zawodowe.komisja.pl (harmonogram pisemny oraz harmonogram praktyczny).

Harmonogram do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wg PP2017 i egzaminu zawodowego wg PP2019 znajduje się na stronie https://epkz.cke.edu.pl/Account/Login

Egzaminy należy zaplanować do dnia 10 listopada 2021 r.
Konkurs na kandydatów na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I – Berkendael).

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na kandydatów na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I – Berkendael).

Szczegółowe informacje w załączeniu:

Ogłoszenie o konkursie

Oświadczenia kandydata
Uwaga kandydaci na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi uprzejmie informuje, że aktualnie trwa nabór na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

Osoby, które nadesłały do OKE w Łodzi Wnioski o przyjęcie na szkolenia już otrzymały pocztą elektroniczną zaproszenie z prośba o wybranie dogodnego dla siebie terminu szkolenia. Wszyscy, którzy jeszcze nie skierowali do nas Wniosku o przyjęcie na szkolenia, a są zainteresowani udziałem w ww. szkoleniach prosimy o ich pilne nadsyłanie, ewentualnie o kontakt z pracownikiem Zespołu ds. Szkoleń Małgorzatą Rau: (42) 664 80 62 lub malgorzata.rau@lodz.oke.gov.pl