Komunikat w sprawie harmonogramu Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie i Egzaminu Zawodowego w sesji styczeń-luty 2022 r.

Szanowni Państwo,07 października 2021 roku w Panelu Dyrektora zamieszczono komunikat w sprawie opracowania harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego wraz z niezbędnymi do jego wypełnienia załącznikami. Proszę o zaplanowanie wewnętrznego harmonogramu egzaminów potwierdzających...