Komunikat w sprawie miejsc przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego w sesji jesiennej w 2023 r.