Komunikat dla zdających egzaminy eksternistyczne z informatyki w sesji jesiennej 2023 r.