Komunikat Dyrektora OKE w Łodzi o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – sierpień 2023 r.