Informacja dotycząca wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych w OKE w Łodzi

Wnioski o wgląd są przyjmowane od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. wniosek o wgląd można składać do OKE w Łodzi drogą elektroniczną, poprzez elektroniczny system rezerwacji, faksem lub pocztą tradycyjną

Elektroniczny system rezerwacji:

dla kwalifikacji: A.54/AU.54; A.20/AU.23; A.25/AU.28 i E.14/EE.09

– dla pozostałych kwalifikacji

o terminie wglądu wnioskujący zostanie poinformowany e-mailem na adres podany we wniosku.

Wnioski o wgląd do pobrania dla osób, które nie korzystają z elektronicznego systemu rezerwacji:

UWAGA: Na wgląd należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby dokonującej wglądu. We wglądzie może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. We wglądzie nie może uczestniczyć osoba przebywająca na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Przed wglądem należy zapoznać się z zasadami wglądów do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej:

E-WNIOSEK O WERYFIKACJĘ SUMY PUNKTÓW można złożyć wyłącznie po dokonaniu wglądu.
Wnioski złożone bez dokonania wglądu nie będą rozpatrywane.

1. Pobierz wniosek o weryfikację.
2. Wypełnij pobrany Wniosek o weryfikację.
3. Zapisz Wniosek o weryfikację (plik) na dysku.
4. Nadaj plikowi nazwę: weryfikacja.
5. Upewnij się, czy wszystkie wpisane przez Ciebie dane są poprawne.
6. Prześlij Wniosek o weryfikację (plik), korzystając z linku umieszczonego na tej stronie.

Informacja
Do wypełnienia i przesłania Wniosku o weryfikację jest potrzebny Arkusz kalkulacyjny Excel.

Wnioski o weryfikację sumy punktów można pobrać tutaj:

Wnioski o weryfikację sumy punktów z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego:

W celu wysłania wniosku kliknij tutaj.