Komunikat w sprawie miejsc przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego w sesji jesiennej w 2023 r.

Sesja jesienna – październik 2023 r. Informujemy, że egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej w 2023 r. będą przeprowadzane w następujących ośrodkach egzaminowania:• dla zdających z województwa łódzkiego w Łodzi w siedzibie Zespołu Szkół Rzemiosła...