Komunikat Dyrektora OKE w Łodzi w sprawie terminu przeprowadzania Egzaminu Zawodowego i Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie Sesja 1. 2024 ZIMA