Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca egzaminu maturalnego w Formule 2023