Składanie wniosków

Osoby spełniające warunki wymagane od kandydatów na egzaminatorów określone w ustawie o systemie oświaty (więcej informacji w zakładce Kto może zostać egzaminatorem), chcące zostać egzaminatorami powinny złożyć wniosek o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów (wraz z wymienionymi w nim załącznikami) – wniosek do pobrania
WNIOSKI O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE MOŻNA SKŁADAĆ CAŁY ROK

Uwaga:
Na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów zapraszane są wyłącznie osoby, które złożyły wnioski o przyjęcie na szkolenie. Zaproszenia wysyłane są pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez kandydata we wniosku, w szczególnych przypadkach – telefonicznie.

W przypadku zmiany danych kandydata na egzaminatora, w szczególności adresu mailowego lub numeru telefonu, kandydat na egzaminatora powinien powiadomić zespół ds. szkoleń OKE w Łodzi.
Nieaktualne dane zawarte we wniosku uniemożliwią zaproszenie na szkolenie.

Wnioski o przyjęcie na szkolenie można:

  • składać osobiście
    w OKE w Łodzi, ul. Praussa 4 w godz. 8-16 (od poniedziałku do piątku),
    w Biurze OKE w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 w godz. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku)
  • przesyłać pocztą na adres OKE w Łodzi.

Więcej informacji na temat składania wniosków i szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów:

Małgorzata Rau – tel. 42 664-80-62,
Iwona Klimczak – tel. 42 664-80-61