INFORMATORY

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodach dla: uczniów (słuchaczy) i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy i osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych:

Aktualizacja wspólna dla wszystkich informatorów

Zaktualizowane załączniki

Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 343902 – pobierz informator

Asystent osoby niepełnosprawnej 341201 – pobierz informator

Asystentka stomatologiczna 325101 – pobierz informator

Betoniarz-zbrojarz 711402 – pobierz informator

Blacharz 721301 – pobierz informator

Blacharz izolacji przemysłowych 721303 – pobierz informator

Blacharz samochodowy 721306 – pobierz informator

Cieśla 711501 – pobierz informator

Cukiernik 751201 – pobierz informator

Dekarz 712101 – pobierz informator

Dietetyk 322001 – pobierz informator

Drukarz 732201 – pobierz informator

Elektromechanik 741201 – pobierz informator

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 – pobierz informator

Elektryk 741103 – pobierz informator

Florysta 343203 – pobierz informator

Fotograf 343101 – pobierz informator

Fototechnik 343104 – pobierz informator

Fryzjer 514101 – pobierz informator

Garbarz skór 753501 – pobierz informator

Górnik eksploatacji otworowej 811301 – pobierz informator

Górnik eksploatacji podziemnej 811101 – pobierz informator

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102 – pobierz informator

Higienistka stomatologiczna 325102 – pobierz informator

Introligator 732301 – pobierz informator

Kaletnik 753702 – pobierz informator

Kamieniarz 711301 – pobierz informator

Kelner 513101 – pobierz informator

Kominiarz 713303 – pobierz informator

Koszykarz-plecionkarz 731702 – pobierz informator

Kowal 722101 – pobierz informator

Krawiec 753105 – pobierz informator

Kucharz 512001 – pobierz informator

Kuśnierz 753106 – pobierz informator

Lakiernik 713201 – pobierz informator

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102 – pobierz informator

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 834201 – pobierz informator

Mechanik pojazdów samochodowych 723103 – pobierz informator

Mechanik precyzyjny 731103 – pobierz informator

Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 – pobierz informator

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 – pobierz informator

Modelarz odlewniczy 721104 – pobierz informator

Monter budownictwa wodnego 711701 – pobierz informator

Monter izolacji budowlanych 712401 – pobierz informator

Monter izolacji przemysłowych 712403 – pobierz informator

Monter kadłubów okrętowych 721402 – pobierz informator

Monter konstrukcji budowlanych 711102 – pobierz informator

Monter mechatronik 742114 – pobierz informator

Monter nawierzchni kolejowej 711603 – pobierz informator

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202 – pobierz informator

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616 – pobierz informator

Monter systemów rurociągowych 712613 – pobierz informator

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 – pobierz informator

Monter-elektronik 742102 – pobierz informator

Murarz-tynkarz 711204 – pobierz informator

Obuwnik 753602 – pobierz informator

Ogrodnik 611303 – pobierz informator

Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812105 – pobierz informator

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209 – pobierz informator

Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych 812106 – pobierz informator

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107 – pobierz informator

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003 – pobierz informator

Operator maszyn leśnych 834105 – pobierz informator

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204 – pobierz informator

Operator obrabiarek skrawających 722307 – pobierz informator

Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134 – pobierz informator

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116 – pobierz informator

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115 – pobierz informator

Opiekun medyczny 532102 – pobierz informator

Opiekun osoby starszej 341202 – pobierz informator

Opiekun w domu pomocy społecznej 341203 – pobierz informator

Opiekunka dziecięca 325905 – pobierz informator

Opiekunka środowiskowa 341204 – pobierz informator

Optyk-mechanik 731104 – pobierz informator

Ortoptystka 325906 – pobierz informator

Piekarz 751204 – pobierz informator

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205 – pobierz informator

Protetyk słuchu 321401 – pobierz informator

Pszczelarz 612302 – pobierz informator

Ratownik medyczny 325601 – pobierz informator

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808 – pobierz informator

Rolnik 613003 – pobierz informator

Rybak śródlądowy 622201 – pobierz informator

Sprzedawca 522301 – pobierz informator

Stolarz 752205 – pobierz informator

Stroiciel fortepianów i pianin 311933 – pobierz informator

Ślusarz 722204 – pobierz informator

Tapicer 753402 – pobierz informator

Technik administracji 334306 – pobierz informator

Technik agrobiznesu 331402 – pobierz informator

Technik analityk 311103 – pobierz informator

Technik architektury krajobrazu 314202 – pobierz informator

Technik archiwista 441403 – pobierz informator

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407 – pobierz informator

Technik awionik 315316 – pobierz informator

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 – pobierz informator

Technik budownictwa 311204 – pobierz informator

Technik budownictwa okrętowego 311910 – pobierz informator

Technik budownictwa wodnego 311205 – pobierz informator

Technik budowy fortepianów i pianin 311934 – pobierz informator

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 – pobierz informator

Technik dentystyczny 321402 – pobierz informator

Technik drogownictwa 311206 – pobierz informator

Technik dróg i mostów kolejowych 311207 – pobierz informator

Technik ekonomista 331403 – pobierz informator

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 – pobierz informator

Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302 – pobierz informator

Technik elektronik 311408 – pobierz informator

Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411 – pobierz informator

Technik elektroradiolog 321103 – pobierz informator

Technik elektryk 311303 – pobierz informator

Technik energetyk 311307 – pobierz informator

Technik farmaceutyczny 321301 – pobierz informator

Technik garbarz 311912 – pobierz informator

Technik gazownictwa 311913 – pobierz informator

Technik geodeta 311104 – pobierz informator

Technik geolog 311106 – pobierz informator

Technik górnictwa odkrywkowego 311701 – pobierz informator

Technik górnictwa otworowego 311702 – pobierz informator

Technik górnictwa podziemnego 311703 – pobierz informator

Technik handlowiec 522305 – pobierz informator

Technik hodowca koni 314203 – pobierz informator

Technik hotelarstwa 422402 – pobierz informator

Technik hutnik 311704 – pobierz informator

Technik informatyk 351203 – pobierz informator

Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208 – pobierz informator

Technik księgarstwa 522306 – pobierz informator

Technik leśnik 314301 – pobierz informator

Technik logistyk 333107 – pobierz informator

Technik masażysta 325402 – pobierz informator

Technik mechanik 311504 – pobierz informator

Technik mechanik lotniczy 315317 – pobierz informator

Technik mechanik okrętowy 315105 – pobierz informator

Technik mechanizacji rolnictwa 311512 – pobierz informator

Technik mechatronik 311410 – pobierz informator

Technik nawigator morski 315214 – pobierz informator

Technik obsługi turystycznej 422103 – pobierz informator

Technik obuwnik 311916 – pobierz informator

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315 – pobierz informator

Technik ochrony środowiska 325511 – pobierz informator

Technik odlewnik 311705 – pobierz informator

Technik ogrodnik 314205 – pobierz informator

Technik optyk 325302 – pobierz informator

Technik organizacji reklamy 333906 – pobierz informator

Technik ortopeda 321403 – pobierz informator

Technik papiernictwa 311601 – pobierz informator

Technik pojazdów samochodowych 311513 – pobierz informator

Technik pożarnictwa 311919 – pobierz informator

Technik prac biurowych 411004 – pobierz informator

Technik procesów drukowania 311935 – pobierz informator

Technik procesów introligatorskich 311936 – pobierz informator

Technik przeróbki kopalin stałych 311706 – pobierz informator

Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402 – pobierz informator

Technik pszczelarz 314206 – pobierz informator

Technik rachunkowości 431103 – pobierz informator

Technik realizacji dźwięku 352120 – pobierz informator

Technik realizacji nagrań i nagłośnień 352122 – pobierz informator

Technik renowacji elementów architektury 311210 – pobierz informator

Technik rolnik 314207 – pobierz informator

Technik rybactwa śródlądowego 314208 – pobierz informator

Technik rybołówstwa morskiego 315215 – pobierz informator

Technik spedytor 333108 – pobierz informator

Technik sterylizacji medycznej 321104 – pobierz informator

Technik technologii ceramicznej 311921 – pobierz informator

Technik technologii chemicznej 311603 – pobierz informator

Technik technologii drewna 311922 – pobierz informator

Technik technologii odzieży 311924 – pobierz informator

Technik technologii szkła 311925 – pobierz informator

Technik technologii wyrobów skórzanych 311926 – pobierz informator

Technik technologii żywności 314403 – pobierz informator

Technik teleinformatyk 351103 – pobierz informator

Technik telekomunikacji 352203 – pobierz informator

Technik transportu drogowego 311927 – pobierz informator

Technik transportu kolejowego 311928 – pobierz informator

Technik turystyki wiejskiej 515203 – pobierz informator

Technik tyfloinformatyk 351204 – pobierz informator

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 – pobierz informator

Technik urządzeń sanitarnych 311209 – pobierz informator

Technik usług fryzjerskich 514105 – pobierz informator

Technik usług kosmetycznych 514207 – pobierz informator

Technik usług pocztowych i finansowych 421108 – pobierz informator

Technik weterynarii 324002 – pobierz informator

Technik wiertnik 311707 – pobierz informator

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931 – pobierz informator

Technik włókiennik 311932 – pobierz informator

Technik żeglugi śródlądowej 315216 – pobierz informator

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 – pobierz informator

Terapeuta zajęciowy 325907 – pobierz informator

Wędliniarz 751107 – pobierz informator

Wiertacz 811305 – pobierz informator

Zdun 711203 – pobierz informator

Zegarmistrz 731106 – pobierz informator

Złotnik-jubiler 731305 – pobierz informator