JAKIE MATERIAŁY O EGZAMINIE W FORMULE 2023 SĄ DOSTĘPNE?

Od września 2022 r. do grudnia 2022 r. na stronie CKE będą publikowane kolejne materiały dodatkowe dotyczące egzaminu w Formule 2023.

Pod koniec września 2022 r. oraz pod koniec grudnia 2022 r. opublikowane zostaną arkusze testów diagnostycznych, które będą służyć do przeprowadzenia egzaminów próbnych.