CZY LAUREATOM I FINALISTOM OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH PRZYSŁUGUJĄ NA EGZAMINIE MATURALNYM SPECJALNE UPRAWNIENIA?

Tak. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadpodstawowych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadpodstawowej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎ Szczegółowo wszystkie zasady są opisane tutaj (sekcja K, str. 22–23).