Monthly Archive: grudzień 2022

Komunikat dla dyrektorów szkół/ośrodków egzaminacyjnych, którzy otrzymali pisma w sprawie opłat za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg pp 2012, pp 2017 oraz egzamin zawodowy (pp 2019)

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w zakładce Dokumenty w Panelu Dyrektora (Sesja 231) pojawiła się Informacja w sprawie opłat wniesionych za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg pp 2012, pp 2017 oraz egzamin zawodowy (pp...

Arkusze egzaminacyjne do części pisemnej i praktycznej, które otrzyma ośrodek przeprowadzający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i PP2017) oraz egzamin zawodowy (PP2019) – w sesji Zima 2023 (sesja 231)

Informujemy, że w dziale ‘Dokumenty’ w Panelu Dyrektora został umieszczony harmonogram przydziału arkuszy egzaminacyjnych do części pisemnej i praktycznej w poszczególnych ośrodkach na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i P2017) oraz egzamin zawodowy...