Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi informuje, że prowadzi nabór na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów z przedmiotów ogólnokształcących.

Zainteresowane osoby prosimy o pobranie wniosku o przyjęcie na szkolenie oraz niezwłoczne przesłanie wraz z kompletem dokumentów do OKE w Łodzi lub do Biura w Kielcach.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem znajdują się na stronie internetowej OKE w Łodzi w zakładce Egzaminatorzy: Egzaminatorzy – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi (https://lodz.oke.gov.pl).

Zainteresowane osoby zostaną poinformowane o szczegółach szkolenia (sms, e-mail lub telefonicznie ) z prośbą o zwrotną informację.
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca egzaminu maturalnego w Formule 2023

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 13 listopada 2023 r. o kolejnych działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023.
Pilny komunikat dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi prowadzi nabór egzaminatorów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i 2017) oraz egzaminu zawodowego (Formuła 2019).
Uprzejmie prosimy wszystkich egzaminatorów zainteresowanych wzięciem udziału w egzaminach w sesji 2024 ZIMA (sesja 241) o niezwłoczne zalogowanie się w Panelu Egzaminatora i zgłoszenie udziału w sesji w tych kwalifikacjach, w których zostały uruchomione nabory.
Jednocześnie informujemy, że warunkiem uczestniczenia w sesji 2024 ZIMA jako egzaminator w formule 2017 i 2019 jest zgłoszenie dostępności w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie (SIOEPKZ), https://epkz.cke.edu.pl
Zgłaszanie się do sesji w kwalifikacjach w modelach: „w” i „wk” w Panelu Egzaminatora będzie możliwe do dnia 9 listopada 2023 r. do godziny 16:00.
Komunikat dla zdających egzaminy eksternistyczne z informatyki w sesji jesiennej 2023 r.

Zdający ma prawo sprawdzić w ciągu jednej godziny poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzenie sprzętu informatycznego odbywać się będzie dla zdających:

• z województwa łódzkiego w siedzibie Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, al. Politechniki 38 w dniu 6 października 2023 r. w godzinach 12:00-13.00;

• z województwa świętokrzyskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Radiowa 1,  w dniu 6 października 2023 r. w godzinach 13:00-14.00.

Proszę o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem.
Komunikat w sprawie miejsc przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego w sesji jesiennej w 2023 r.

Sesja jesienna – październik 2023 r.
Informujemy, że egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej w 2023 r. będą przeprowadzane w następujących ośrodkach egzaminowania:
• dla zdających z województwa łódzkiego w Łodzi w siedzibie Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego – ul. Żubardzka 2 (oprócz egzaminu eksternistycznego z informatyki);
• egzamin z informatyki dla zdających z województwa łódzkiego zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Politechnicznych, al. Politechniki 38 w Łodzi
• wszystkie egzaminy dla zdających z województwa świętokrzyskiego odbędą się w Kielcach w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Radiowa 1.
Przypominamy, że na egzamin należy zgłosić się co najmniej 10 minut wcześniej.
Na salę egzaminacyjną NIE WOLNO WNOSIĆ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH.
Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest uregulowanie opłat.
Grafik dystrybucji certyfikatów, dyplomów i suplementów po egzaminie zawodowym (sesja 232) dla woj. łódzkiego i świętokrzyskiego w dniu 08.09.2023 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w Panelu Dyrektora zamieszczony został grafik dystrybucji certyfikatów, dyplomów i suplementów po egzaminie zawodowym (sesja 232) dla woj. łódzkiego i świętokrzyskiego w dniu 8 września 2023 r.
Komunikat Dyrektora OKE w Łodzi w sprawie terminu przeprowadzania Egzaminu Zawodowego i Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie Sesja 1. 2024 ZIMA

Formuła 2012

Formuła 2017

Formuła 2019
XXIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej  „DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA OCENIANIA SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO”, Łódź 22-24 września 2023 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów zapraszam do udziału w XXIX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej pt. „DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA OCENIANIA SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO” która odbędzie się w dniach 22-24 września 2023 roku w siedzibie Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, Łódź, ul. Bohdana Stefanowskiego 18/22.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

Strona internetowa XXIX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej
Komunikat Dyrektora OKE w Łodzi o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – sierpień 2023 r.

Absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora OKE w Łodzi na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym ze wszystkich przedmiotów jest przeprowadzany:

  • w części ustnej – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek), zgodnie z harmonogramem ustalonym i podanym przez dyrektora szkoły,
  • w części pisemnej – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 9.00.

Wyniki egzaminu będą ogłoszone 8 września 2023 r.

Zdający powinni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio wcześniej przed jego rozpoczęciem.

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega opłacie.

Dyrektor OKE Łódź

Marek Szymański
Egzamin ósmoklasisty – harmonogram ogłaszania wyników

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi informuje, że harmonogram ogłoszenia wyników i wydawania zaświadczeń po egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 jest następujący:

  • 03. 07. 2023 od godziny 10:00  – ogłoszenie wyników w systemie SIOEO i ZIU (loginy i hasła dla zdających przekazuje dyrektor szkoły)
  • 06.07.2023 r. – przekazanie dyrektorom szkół zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty z ośrodka dystrybucji –zgodnie z wewnętrznym harmonogramem redystrybucji ogłoszonym w SIOEO
  • 06.07.2023 r. przekazanie w szkołach zdającym zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty –zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora szkoły