Egzaminy zawodowe – dostęp do portalu zdającego

W związku z planowaną publikacją w dniu 22.01.2024 r.  wstępnej informacji o wynikach egzaminu zawodowego z części pisemnej przeprowadzanej z wykorzystaniem komputera (elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów – SIOEPKZ), CKE przekazuje poniżej informacje odnośnie dostępu do portalu zdającego.

  1.  Portal zdającego dostępny jest pod adresem:
    https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl
  2. Kody aktywacyjne umożliwiające zdającym zalogowanie się do portalu zdającego przekazuje zdającym dyrektor ośrodka egzaminacyjnego (szkoły).
    Kod aktywacyjny umożliwiający zdającemu zalogowanie się do portalu zdającego jest ważny bezterminowo od momentu rejestracji zdającego w SIOEPKZ.

Uprzejmie przypominamy, że zdający, aby móc się zalogować do portalu musi podać swój login i hasło. Jeżeli zdający nie zna hasła to może je zresetować – nowy link aktywacyjny zostanie przesłany na adres e-mail podany przez zdającego. Zwracamy uwagę, że w przypadku nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail zdającego w systemie SIOEPKZ – zdający, aby móc zresetować hasło będzie musiał zwrócić się do dyrektora szkoły o przekazanie nowego kodu aktywacyjnego.

Dlatego bardzo prosimy zdających, aby zalogowali się do portalu w tym tygodniu (tj. do 19 stycznia br.) w celu sprawdzenia poprawności logowania do portalu zdającego, a w przypadku problemów z zalogowaniem skontaktowali się z właściwym ośrodkiem egzaminacyjnym (szkołą) celem uzyskania nowego kodu aktywacyjnego.
Informacja w sprawie części pisemnej egzaminu zawodowego – wyświetlanie wstępnego wyniku (aktualizacja z 11.01.2024)

Informacja w sprawie części pisemnej egzaminu zawodowego – wyświetlanie wstępnego wyniku
Informacja w sprawie części pisemnej egzaminu zawodowego – wyświetlanie wstępnego wyniku

Szanowni Państwo,

dotyczy części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2024 przeprowadzanego
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów (SIOEPKZ) –

Informujemy, że w związku z problemem technicznym po stronie partnera technologicznego CKE, w maszynie ASE wyświetlanie liczby poprawnych odpowiedzi po zakończeniu egzaminu w części pisemnej może funkcjonować niepoprawnie.

Problem techniczny dotyczy wyłącznie sposobu wyświetlania wyników wstępnych na ekranie zdającego.

Wszystkie wyniki zdających będą przeliczone prawidłowo. Bardzo przepraszamy za tę niedogodność.
Grafik redystrybucji arkuszy po egzaminie zawodowym – styczeń 2024

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Panelu Dyrektora zamieszczony został grafik redystrybucji arkuszy po egzaminie zawodowym w sesji styczeń 2024 r. – dla województwa łódzkiego i świętokrzyskiego.
Arkusze egzaminacyjne do części pisemnej i praktycznej, które otrzyma ośrodek przeprowadzający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i PP2017) oraz egzamin zawodowy (PP2019) – w sesji ZIMA 2024 (sesja 241)

Informujemy, że w dziale ‘Dokumenty’ w Panelu Dyrektora został umieszczony harmonogram przydziału arkuszy egzaminacyjnych do części pisemnej i praktycznej w poszczególnych ośrodkach na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i P2017) oraz egzamin zawodowy (PP2019) – w sesji ZIMA 2024 (sesja 241).

Prosimy o sprawdzenie ilości arkuszy, kopert, zasad oceniania, nazwiska dyrektora szkoły/osoby upoważnionej do odbioru arkuszy egzaminacyjnych oraz miejsca dostawy arkuszy.
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca egzaminu maturalnego w Formule 2023

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 13 listopada 2023 r. o kolejnych działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023.
Test diagnostyczny – grudzień 2022

Materiały do przeprowadzenia drugiego testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 będą dostępne tutaj. Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Arkusze egzaminacyjne do części pisemnej i praktycznej, które otrzyma ośrodek przeprowadzający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i PP2017) oraz egzamin zawodowy (PP2019) – w sesji Zima 2023 (sesja 231)

Informujemy, że w dziale ‘Dokumenty’ w Panelu Dyrektora został umieszczony harmonogram przydziału arkuszy egzaminacyjnych do części pisemnej i praktycznej w poszczególnych ośrodkach na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i P2017) oraz egzamin zawodowy (PP2019) – w sesji Zima 2023 (sesja 231). Prosimy o sprawdzenie ilości arkuszy, kopert, zasad oceniania, nazwiska dyrektora szkoły/osoby upoważnionej do odbioru arkuszy egzaminacyjnych oraz miejsca dostawy arkuszy.
Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół przeprowadzających w sesji styczeń-luty 2023 egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Szanowni Państwo,
informujemy, że w Panelu Dyrektora został zamieszczony grafik spotkań szkoleniowych dla dyrektorów szkół przeprowadzających w sesji styczeń-luty 2023 egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (woj. łódzkie i woj. świętokrzyskie).
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 października 2022 r

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 października 2022 r. dotycząca drugiego testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)