Konkurs na stanowisko kierownicze w Biurze Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich w Brukseli

Minister Edukacji ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko kierownika Wydziału do spraw Rozwoju Edukacji w Biurze Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich.

Ogłoszenie o konkursie
Arkusze egzaminacyjne do części pisemnej i praktycznej, które otrzyma ośrodek przeprowadzający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i PP2017) oraz egzamin zawodowy (PP2019) – w sesji LATO 2024 (sesja 242)

Informujemy, że w dziale ‘Dokumenty’ w Panelu Dyrektora został umieszczony harmonogram przydziału arkuszy egzaminacyjnych do części pisemnej i praktycznej w poszczególnych ośrodkach na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i P2017) oraz egzamin zawodowy (PP2019) – w sesji LATO 2024 (sesja 242).

Prosimy o sprawdzenie ilości arkuszy, kopert, zasad oceniania, nazwiska dyrektora szkoły/osoby upoważnionej do odbioru arkuszy egzaminacyjnych oraz miejsca dostawy arkuszy.
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska nauczycielskie w Szkołach Europejskich

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkursy na stanowiska nauczycielskie w Szkołach Europejskich.

 1. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel biologii – Frankfurt
 2. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej -Luksemburg
 3. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel informatyki i matematyki -Bergen
 4. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel j. francuskiego – Luksemburg
 5. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel chemii -Luksemburg
 6. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel matematyki -Bruksela
 7. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel informatyki -Bruksela
 8. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel wychowania przedszkolnego – Bruksela
 9. Ogłoszenie o konkursie – doradca pedagogiczny -Bruksela I
 10. Ogłoszenie o konkursie – doradca pedagogiczny -Bruksela III
 11. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel geografii – LuksemburgInformacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 14 do 16 maja 2024 r.

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 14 do 16 maja 2024 r.
Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2024 r.

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2024 r.
Komunikat do OE dotyczący możliwości sprawdzenia wyników egzaminów zawodowych w SIOEPKZ i w Panelu Dyrektora – sesja ZIMA 2024

Przypominamy, że środa (27 marca 2024 roku) jest dniem ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników z egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji ZIMA 2024.

A) Wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji ZIMA 2024 (Formuła 2017 oraz Formuła 2019), podobnie jak w poprzednich sesjach, będą dostępne dla Dyrektora OE od godziny 10:00 w systemie SIOEPKZ.

Należy zalogować się do systemu SIOEPKZ na konto Dyrektora OE (na koncie Pracownika OE ta zakładka jest niewidoczna), następnie przejść do zakładki:

 1. Strona Główna –> Proces egzaminowania –> Statystyki dla sesji
 2. wybrać sesję: 2024 Zima
 3. raport: Wyniki EPKwZ_SZKOŁA
 4. wygenerować raport.

Raport zawiera dwie zakładki:

 • Wyniki ogólne zdających,
 • Wyniki szczegółowe.

Informujemy również, że w przypadku utraty przez zdającego kodu aktywacyjnego do PORTALU ZDAJĄCEGO, Dyrektor OE może zgodnie z instrukcją 0031 (wersja 4.1) ponownie wygenerować nowe kody aktywacyjne dla swojego zdającego/swoich zdających.

Wyniki dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO będą dostępne od godziny 10:00.

B) Wyniki dla Formuły 2012 będą dostępne w Panelu Dyrektora, w zakładce Dokumenty, w sesji 241.

Wydawanie dokumentów (certyfikatów kwalifikacji zawodowych, świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomów zawodowych ) po sesji ZIMA 2024 dla szkół, placówek lub centrów odbędzie się 08 kwietnia 2024 roku zgodnie z grafikiem dystrybucji umieszczonym w Panelu Dyrektora.
Informacja o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji ZIMA 2024

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi informuje, że od dnia 27 marca 2024 roku od godziny 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji ZIMA 2024 (komunikat CKE).

Informacje będą dostępne:

 • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach jednoliterowych – w szkole macierzystej,
 • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych i trzyliterowych – pod adresem https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl lub w szkole macierzystej.

Login i hasło/kod aktywacyjny dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych i  trzyliterowych przekazuje dyrektor szkoły lub ośrodka prowadzącego KKZ.

Świadectwa, certyfikaty, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym w terminie ustalonym przez dyrektorów szkół – najwcześniej 8 kwietnia 2024 r.
Komunikat w sprawie harmonogramu Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie i Egzaminu Zawodowego w sesji Lato 2024 r.

W Panelu Dyrektora zamieszczono komunikat w sprawie opracowania harmonogramu Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie oraz Egzaminu Zawodowego wraz z niezbędnymi do jego wypełnienia załącznikami.

Prosimy o zaplanowanie wewnętrznego harmonogramu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla PP2012 i wprowadzenie go do panelu http://zawodowe.komisja.pl

– część pisemną należy zaplanować do dnia 11 kwietnia 2024 r.

– część praktyczną należy zaplanować do dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zakładki „Harmonogram Pisemny” oraz „Harmonogram Praktyczny” są dostępne w panelu na stronie: http://zawodowe.komisja.pl

Prosimy o zaplanowanie wewnętrznego harmonogramu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla PP2017 i Egzaminu Zawodowego dla PP2019 i wprowadzenie go do https://epkz.cke.edu.pl

Strona główna > Proces egzaminowania > Egzaminy > Egzaminy:

– część pisemną należy zaplanować do dnia 11 kwietnia 2024 r.

– część praktyczną należy zaplanować do dnia 11 kwietnia 2024 r.
Egzaminy zawodowe – dostęp do portalu zdającego

W związku z planowaną publikacją w dniu 22.01.2024 r.  wstępnej informacji o wynikach egzaminu zawodowego z części pisemnej przeprowadzanej z wykorzystaniem komputera (elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów – SIOEPKZ), CKE przekazuje poniżej informacje odnośnie dostępu do portalu zdającego.

 1.  Portal zdającego dostępny jest pod adresem:
  https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl
 2. Kody aktywacyjne umożliwiające zdającym zalogowanie się do portalu zdającego przekazuje zdającym dyrektor ośrodka egzaminacyjnego (szkoły).
  Kod aktywacyjny umożliwiający zdającemu zalogowanie się do portalu zdającego jest ważny bezterminowo od momentu rejestracji zdającego w SIOEPKZ.

Uprzejmie przypominamy, że zdający, aby móc się zalogować do portalu musi podać swój login i hasło. Jeżeli zdający nie zna hasła to może je zresetować – nowy link aktywacyjny zostanie przesłany na adres e-mail podany przez zdającego. Zwracamy uwagę, że w przypadku nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail zdającego w systemie SIOEPKZ – zdający, aby móc zresetować hasło będzie musiał zwrócić się do dyrektora szkoły o przekazanie nowego kodu aktywacyjnego.

Dlatego bardzo prosimy zdających, aby zalogowali się do portalu w tym tygodniu (tj. do 19 stycznia br.) w celu sprawdzenia poprawności logowania do portalu zdającego, a w przypadku problemów z zalogowaniem skontaktowali się z właściwym ośrodkiem egzaminacyjnym (szkołą) celem uzyskania nowego kodu aktywacyjnego.
Informacja w sprawie części pisemnej egzaminu zawodowego – wyświetlanie wstępnego wyniku (aktualizacja z 11.01.2024)

Informacja w sprawie części pisemnej egzaminu zawodowego – wyświetlanie wstępnego wyniku