17 marca 2021 09:00

język polski

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP-100-2103)
• Arkusz egzaminacyjny
• Karta odpowiedzi
• Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP-200-2103)
• Arkusz egzaminacyjny
• Karta odpowiedzi
• Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP-400-2103)
• Arkusz egzaminacyjny
• Karta odpowiedzi
• Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OPOP-500-2103)
• Arkusz egzaminacyjny
• Karta odpowiedzi
• Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych – czarnodruk (OPOP-660-2103)
• Arkusz egzaminacyjny
• Karta odpowiedzi
• Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP-700-2103)
• Arkusz egzaminacyjny
• Karta odpowiedzi
• Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP-740-2103)
• Arkusz egzaminacyjny
• Karta odpowiedzi
• Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP-800-2103)
• Arkusz egzaminacyjny
• Karta odpowiedzi
• Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP-820-2103)
• Arkusz egzaminacyjny
• Karta odpowiedzi
• Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP-840-2103)
• Arkusz egzaminacyjny
• Karta odpowiedzi
• Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz niesłyszących i słabosłyszących (OPOP-870-2103)
• Arkusz egzaminacyjny
• Karta odpowiedzi
• Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OPOP-900-2103)
• Arkusz egzaminacyjny
• Karta odpowiedzi
• Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OPOP-Q00-2103)
• Arkusz egzaminacyjny
• Karta odpowiedzi
• Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OPOP-C00-2103)
• Arkusz egzaminacyjny
• Karta odpowiedzi
• Zasady oceniania rozwiązań zadań