Język polski – część ustna

Zbiór zadań do części ustnej

Film z przykładowym nagraniem egzaminu ustnego.

Zadanie 2.1. wraz z komentarzem do nagrania

Film o przeprowadzeniu części ustnej z wykorzystaniem komputera.