Komunikat w sprawie harmonogramu Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie i Egzaminu Zawodowego w sesji Lato 2024 r.

W Panelu Dyrektora zamieszczono komunikat w sprawie opracowania harmonogramu Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie oraz Egzaminu Zawodowego wraz z niezbędnymi do jego wypełnienia załącznikami.

Prosimy o zaplanowanie wewnętrznego harmonogramu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla PP2012 i wprowadzenie go do panelu http://zawodowe.komisja.pl

– część pisemną należy zaplanować do dnia 11 kwietnia 2024 r.

– część praktyczną należy zaplanować do dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zakładki „Harmonogram Pisemny” oraz „Harmonogram Praktyczny” są dostępne w panelu na stronie: http://zawodowe.komisja.pl

Prosimy o zaplanowanie wewnętrznego harmonogramu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla PP2017 i Egzaminu Zawodowego dla PP2019 i wprowadzenie go do https://epkz.cke.edu.pl

Strona główna > Proces egzaminowania > Egzaminy > Egzaminy:

– część pisemną należy zaplanować do dnia 11 kwietnia 2024 r.

– część praktyczną należy zaplanować do dnia 11 kwietnia 2024 r.
Komunikat dla dyrektorów szkół/ośrodków egzaminacyjnych, którzy otrzymali pisma w sprawie opłat za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg pp 2012, pp 2017 oraz egzamin zawodowy (pp 2019)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Dokumenty w Panelu Dyrektora (Sesja 231) pojawiła się Informacja w sprawie opłat wniesionych za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg pp 2012, pp 2017 oraz egzamin zawodowy (pp 2019). Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i przekazanie informacji zdającym.
Arkusze egzaminacyjne do części pisemnej i praktycznej, które otrzyma ośrodek przeprowadzający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i PP2017) oraz egzamin zawodowy (PP2019) – w sesji Zima 2023 (sesja 231)

Informujemy, że w dziale ‘Dokumenty’ w Panelu Dyrektora został umieszczony harmonogram przydziału arkuszy egzaminacyjnych do części pisemnej i praktycznej w poszczególnych ośrodkach na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i P2017) oraz egzamin zawodowy (PP2019) – w sesji Zima 2023 (sesja 231). Prosimy o sprawdzenie ilości arkuszy, kopert, zasad oceniania, nazwiska dyrektora szkoły/osoby upoważnionej do odbioru arkuszy egzaminacyjnych oraz miejsca dostawy arkuszy.
Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół przeprowadzających w sesji styczeń-luty 2023 egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Szanowni Państwo,
informujemy, że w Panelu Dyrektora został zamieszczony grafik spotkań szkoleniowych dla dyrektorów szkół przeprowadzających w sesji styczeń-luty 2023 egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (woj. łódzkie i woj. świętokrzyskie).
Pilny komunikat dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi prowadzi nabór egzaminatorów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i 2017) oraz egzaminu zawodowego (Formuła 2019).

Uprzejmie prosimy wszystkich egzaminatorów zainteresowanych wzięciem udziału w egzaminach w sesji 2023 ZIMA (sesja 231) o niezwłoczne zalogowanie się w Panelu Egzaminatora i zgłoszenie udziału w sesji w tych kwalifikacjach, w których zostały uruchomione nabory.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem uczestniczenia w sesji 2023 Zima jako egzaminator w formule 2017 i 2019 jest zgłoszenie dostępności w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie (SIOEPKZ), https://epkz.cke.edu.pl

Zgłaszanie się do sesji w kwalifikacjach w modelach: „w” i „wk” w Panelu Egzaminatora będzie możliwe do dnia 7 listopada 2022 r. do godziny 16:00.
Komunikat w sprawie wydawania świadectw, certyfikatów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów zawodowych (PP 2012, PP 2017, PP 2019) po sesji 222

Informujemy, że w Panelu Dyrektora zamieszczony został wykaz punktów dystrybucji świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, certyfikatów kwalifikacji zawodowej, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów zawodowych (PP 2012, PP 2017 i PP 2019) po sesji 222 w dniu 7 września 2022 r.
Komunikaty dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2023 (Formuła 2012, 2017 i 2019)

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Sesja 1. 2023 Zima-Formuła 2012

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Sesja 1. 2023 Zima-Formuła 2017

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego Sesja 1. 2023 Zima-Formuła 2019