Komunikat w sprawie miejsc przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego w sesji jesiennej w 2023 r.

Sesja jesienna – październik 2023 r.
Informujemy, że egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej w 2023 r. będą przeprowadzane w następujących ośrodkach egzaminowania:
• dla zdających z województwa łódzkiego w Łodzi w siedzibie Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego – ul. Żubardzka 2 (oprócz egzaminu eksternistycznego z informatyki);
• egzamin z informatyki dla zdających z województwa łódzkiego zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Politechnicznych, al. Politechniki 38 w Łodzi
• wszystkie egzaminy dla zdających z województwa świętokrzyskiego odbędą się w Kielcach w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Radiowa 1.
Przypominamy, że na egzamin należy zgłosić się co najmniej 10 minut wcześniej.
Na salę egzaminacyjną NIE WOLNO WNOSIĆ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH.
Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest uregulowanie opłat.